FORSKNING PÅ CØLIAKI I OSLO

Forskningsmiljøet ved Universitet i Oslo og Oslo Universitets Sykehus er faktisk et av verdens ledende miljøer innen forskning på cøliaki. 

Forskningen til Professor Ludvig M. Sollid og Professor Knut E.A. Lundin har vært avgjørende for å finne de underliggende mekanismene for cøliaki. Et resultat av dette er etableringen av det prestisjetunge senteret for fremragende forskning, Senter for immunregulering, finansiert av Norges forskningsråd (2007-2017), og etableringen av K.G. Jebsen Coeliac Disease Research Centre (2016-2020) finansiert av Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen (begge ledet av Ludvig M. Sollid). Videre identifiserte styret ved Universitetet i Oslo i 2016 forskningsmiljøet rundt Ludvig M. Sollid som et av fem verdensledende forskningsmiljøer ved universitetet.

Med bakgrunn i dette, og med et genuint ønske om å bidra til forskning på cøliaki, vil Det Glutenfrie Verksted donere 1 kr per pose solgt av mine bakemikser, med oppstart januar 2018 og med en varighet ut 2020. Hvor store summer det vil bli vet vi jo lite om, men håpet er at det skal bidra til å gjøre en forskjell og kanskje kunne føre til en enklere måte å diagnostisere cøliaki på og/eller nye behandlingsmetoder som kan bedre hverdagen for pasientene.

«BLI MED Å GI TIL FORSKNING PÅ CØLIAKI» DU OGSÅ!

Her kan du lese innlegget til UiO på deres nettside

0 0
Feed

Skriv en kommentar